"When sound makes the difference"

Front pic 2

Luister naar de muziek, niet naar uw kamer!

Welkom bij Böhmer Audio, het bedrijf dat room correction op een totaal nieuwe wijze aanpakt. Niet alleen de akoestiek, maar de psychoakoestiek is het uitgangspunt voor de aanpak van de nadelige effecten die een ruimte op de muziekweergave heeft.
Psychoakoestiek is de wetenschap die onderzoekt hoe mensen geluid waar­nemen. Het gaat hier vooral om de relatie tussen subjectieve waarneming (psychologie) en objectieve natuurkun­dige aspecten (akoestiek) van klank. In veel toepassingen van akoestiek en audiosignaalbewerking is het van belang om te weten wat en hoe mensen eigenlijk horen.

Böhmer Audio heeft deze onderzoeken als basis genomen voor een fundamen­tele nieuwe aanpak om de nadelige effecten van de ruimte op de muziek­weergave te corrigeren. Daarvoor heeft Böhmer Audio de Wavelet ontwikkeld. Op deze website informeren wij u daarover en nodigen u uit om de Wavelet ook thuis te beluisteren. Want ook uw ruimte heeft een nadelige invloed op de muziekweergave. 

Met Böhmer Audio luistert u weer naar de muziek, niet naar uw kamer.